2015. április 30., csütörtök

Vocabulary (2/a)

abound - bővelkedik
absorb - elnyel, befogad
adequately - megfelelően
allocate - kioszt
amendment - módosítás, helyesbítés
ancestral - ősi
apart - külön
apart from - attól eltekintve
arguable - vitatható
arguably - vitathatóan; vitathatatlanul [igen!]
artefact - műtárgy, alkotás

chartered - bérelt; okleveles
clientele - ügyfélkör
coast - tengerpart
cobbled streets - macskaköves utcák
collapse - összeomlik, csódbe megy
competitive - versenyképes
confidence - magabiztosság, bizalom
conscientious - lelkiismeretes
cosy - barátságos, meghitt, hangulatos
cove - kis öböl
crawl - csúszik-mászik, feltérképez
crucial - döntő, kritikus, válságos

deposit - előleg, letét, betét
distillery - szeszfőzde, lepárló
distribution - elosztás, szétosztás

entitle - feljogosít
extract - kivonat, részlet

fluctuation - ingadozás

handle - kezel, bánik valamivel
hole puncher - lyukasztó
hop - komló

illuminated - megvilágított
illuminated manuscript - iniciáléval gazdagon díszített kézírás
insolvency - fizetésképtelenség
invaluable - felbecsülhetetlen (értékű)
invoice - számla
itinerary - útiterv, program

jumble - összekever; zavarosan

launch - elindít
levy - kivet (adót, bírságot); illeték
liberalisation - felszabadítás (korlátozás alól)

manuscript - kézirat
medieval - középkori

necessary - szükséges
negotiate - tárgyal

obtain - megszerez, nyer

permit - engedély
pleasure-bound - valamit kedvtelésből tevő
pot - edény, fazék
precede - megelőz

rapport - kapcsolat; egyetértés
rate - ár, díj
reassurance - megnyugtatás, megerősítés
recent years - utóbbi években
reveal - felfed

sales room - eladótér
scenic - látványos, festői
ski-run - sípálya
splendid - nagyszerű
stapler - tűzőgép
strand - nehéz helyzetben hagy
surcharge - pótdíj, felár
swivel chair - forgószék

temperance - józanság, mértékletesség
tempting - csábító
trace - nyom, nyomdok
traced - nyomon követhető, le-[vissza-]vezethető

venture - vállalkozás
verbal - szóbeli

whilst - míg, azalatt


Üdvi: Gréti

2015. április 12., vasárnap

Vocabulary (1/a)

agonise over = aggódik valami miatt
amenities = kényelmi, szórakozási lehetőségek
apply to = folyamodik, megpályáz
attainment = megszerzés, elsajátítás
attempt = kísérlet
attraction = vonzerő, látnivaló
authentic = eredeti, hiteles

carrier = szállító, fuvarozó
clarify = tisztáz, megvilágosít
cloister = kolostor
coincide with = egybeesik
collaboration = együttműködés
comprise = magában foglal, áll valamiből
congestion = zsúfoltság
consecutive = egymás után következő
consequently = következésképpen
convention = összejövetel, konferencia
crowded = zsúfolt

destination = célállomás
destroy = rombol
destruction = rombolás
disembark = kiszáll (hajóból)
distinguish = megkülönböztet
domestic = belföldi
dump = önt, zúdít

economy = gazdaság
economical = gazdasági
effect = hatás
effective = hatásos
embrace = felölel
endangered = veszélyeztetett
engraving = bevésés, metszés [lásd gravírozás]
enhance = kiemel, kihangsúlyoz
ensure = biztosít, gondoskodik
equestrian = lovas-
excessive = túlzott

facilitate = megkönnyít
facility = készség, képesség, adottság (szállodáé is); könnyedség
fade = eltűnik, elenyészik
feature = jellemvonás, jellemző
fever = láz
feverish = lázas
foster = elősegít, előmozdít

harm = kár
harmful = káros

inbound / outbound = beutazó / kiutazó
inspect = ellenőriz

justice = igazságosság; bíró
justify = indokol, igazol

labour-intensive = munkaigényes
link = összeköt, összekapcsol

maintenance = fenntartás, megőrzés
miscellaneous = különféle, vegyes
monastery = kolostor
monetary = pénzügyi
mugging = utcai rablás
multilateral = többoldalú

original = eredeti
originally = eredetileg
originate = ered, származik

patient [noun] = beteg
patient [adjective] = türelmes, béketűrő, elnéző
patiently = türelmesen
policy = intézkedés
polite = udvarias
pre- = előtti
prerequisite = előfeltétel
preservation = megőrzés
promote = elősegít
pseudo = ál
pseudo-art = álművészet
purchase = vásárol

rapid = gyors
residence = lakóhely
resource = forrás
restriction = korlátozás
revenue = jövedelem
revitalisation = újjáélesztés

satisfactory = kielégítő
satisfied = elégedett
several = számos
severe = komoly, szigorú
spouse = házastárs
stimulus = ösztönzés

temporarily = ideiglenesen
term = kifejezés
threaten = fenyeget
tripped-out = kábítószer hatása alatt lévő

voluntary = önkéntes

Üdvi: Gréti
2015. április 4., szombat

Kiváló nyelvkönyv

Egy bitang jó felépítésű, és nem is drága nyelvkönyvet vagyok most hivatott a figyelmetekbe ajánlani. Természetesen mindenekelőtt a saját figyelmembe, de én már forgatom egy ideje. Remélem, majd meg is fog látszani rajtam... ☺ A könyvpiacon kétezer forint körül forog újonnan, de én könyvtárban vadásztam le. Ott háromszor négy hétre tudod kivenni, aztán ha még mindig szükséged van rá, visszaadod, és újra kiveszed. Ha nincs előjegyzésben (olvasva ezt az ajánlómat ☺) más számára, akkor ez lejátszható, s akár fél évig tanulmányozhatod. Annyi idő alatt pedig muszáj, hogy megszálljon a tudás!

Az iskolai tematika szerint van beszéltetős, gondolkodtatós rész is, kiadós szókincsfejlesztés, s a témák nem pusztán a gyakorlati szituációkban merülnek ki (boltban, étteremben, stb., hagyományos helyzetek), hanem a szakmai tudásra is kiterjed (mi a turizmus, az idegenvezető szerepe, dokumentumok, számlák, világörökségek, egyéb szépségek). Egyáltalán nem unalmas, épp, hogy nehéz letenni.

Ez a kiváló tankönyv Lőrincz Zsolt: Német nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a szállodaiparban című könyvének szerkezetére támaszkodik, felruházva az angol nyelv sajátosságaival. Most tehát rögtön két könyvet ajánlok! :)

Szerző: Lőrincz Zsuzsanna
Cím: Angol nyelv középfok - az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a szállodaiparban
Kiadás éve: 1999, Budapest
Kiadó: Paginarum Kiadó
ISBN szám: 963 9133 80 9

Jó tanulást, sikeres felkészülést!


Üdvi: Gréti


2015. április 2., csütörtök

Fresh!

Megújult és mindenképpen átláthatóbb külsővel ímhol vagyok újra! Ahogy majd gyógyulgatok, haladok a tananyag feltöltésével, ágyikóból irányítva a dolgokat. Remek találmány a tablet, gratula az ötletgazdáknak! :D

Cserelinkre fogékony vagyok! Az oldalon látható jópár minta, hol és hogyan jelenhetsz meg oldalamon, s valami hasonlót kérnék viszonzásként.

Az oldal látogatottságával igen elégedett lehetek, tekintve, hogy el is feledkeztem róla, mégis ... Amerika kíváncsi. :) Egyértelmű, hogy ha tudom majd ápolgatni (miközben engem ápolnak), akkor a nézettség is megugrik majd. Szóval... partnerlink? :)

Az eddigi hűséges olvasóimnak külön köszönet! Főleg pedig tanáraimnak! Ők mind csodálatosak!

Üdvi: Gréti