2015. április 12., vasárnap

Vocabulary (1/a)

agonise over = aggódik valami miatt
amenities = kényelmi, szórakozási lehetőségek
apply to = folyamodik, megpályáz
attainment = megszerzés, elsajátítás
attempt = kísérlet
attraction = vonzerő, látnivaló
authentic = eredeti, hiteles

carrier = szállító, fuvarozó
clarify = tisztáz, megvilágosít
cloister = kolostor
coincide with = egybeesik
collaboration = együttműködés
comprise = magában foglal, áll valamiből
congestion = zsúfoltság
consecutive = egymás után következő
consequently = következésképpen
convention = összejövetel, konferencia
crowded = zsúfolt

destination = célállomás
destroy = rombol
destruction = rombolás
disembark = kiszáll (hajóból)
distinguish = megkülönböztet
domestic = belföldi
dump = önt, zúdít

economy = gazdaság
economical = gazdasági
effect = hatás
effective = hatásos
embrace = felölel
endangered = veszélyeztetett
engraving = bevésés, metszés [lásd gravírozás]
enhance = kiemel, kihangsúlyoz
ensure = biztosít, gondoskodik
equestrian = lovas-
excessive = túlzott

facilitate = megkönnyít
facility = készség, képesség, adottság (szállodáé is); könnyedség
fade = eltűnik, elenyészik
feature = jellemvonás, jellemző
fever = láz
feverish = lázas
foster = elősegít, előmozdít

harm = kár
harmful = káros

inbound / outbound = beutazó / kiutazó
inspect = ellenőriz

justice = igazságosság; bíró
justify = indokol, igazol

labour-intensive = munkaigényes
link = összeköt, összekapcsol

maintenance = fenntartás, megőrzés
miscellaneous = különféle, vegyes
monastery = kolostor
monetary = pénzügyi
mugging = utcai rablás
multilateral = többoldalú

original = eredeti
originally = eredetileg
originate = ered, származik

patient [noun] = beteg
patient [adjective] = türelmes, béketűrő, elnéző
patiently = türelmesen
policy = intézkedés
polite = udvarias
pre- = előtti
prerequisite = előfeltétel
preservation = megőrzés
promote = elősegít
pseudo = ál
pseudo-art = álművészet
purchase = vásárol

rapid = gyors
residence = lakóhely
resource = forrás
restriction = korlátozás
revenue = jövedelem
revitalisation = újjáélesztés

satisfactory = kielégítő
satisfied = elégedett
several = számos
severe = komoly, szigorú
spouse = házastárs
stimulus = ösztönzés

temporarily = ideiglenesen
term = kifejezés
threaten = fenyeget
tripped-out = kábítószer hatása alatt lévő

voluntary = önkéntes

Üdvi: Gréti
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése