2016. február 7., vasárnap

Future Forms

A jövő idő kifejezése angolban - Future Forms

1) Single Present
(Egyszerű jelen mint jövő idő)
V1


Az ige (Verb) ragozott alakja: tudjuk, csak a harmadik személyben kap egy "-s" ragot.
Mindig KELL időhatározó szó!
1a) közeli jövő:
He comes us next weekend. Jövő hétvégén jön hozzánk.
2a) ELRENDEZETT jövő - ez nem "annyira" közeli, de már minden elő van készítve, a jegyek is a kezünkben, minden lefixálva
We travel to Africa at summer. Afrikába utazunk [majd] nyáron. (még tél van)

2) Present Continuous
(folyamatos jelen mint jövő idő)
BE (lenni ige ragozva) + V-ing


A lenni ige ragozása: I am, you are, he/she/it is, we are, you are , they are
V-ing (az ige, Verb, -inges alakja)
2a) egy időpont vagy időintervallum a szokások közt (a "MOST" UTÁN valamikor)
I am working at two p.m. o'clock. Délután kettőkor dolgozom. (dolgozni fogok, most hajnali hat van)

Forrás: English Proverbs and Idioms by Saif Alhobishi, aki egy igen alapos és gyakorlatias angoltanár, facebook csoportjához bárki szabadon csatlakozhat a napi praktikákhoz. Érdemes!

3) BE going to V-basic


Az ige szótári alakja (Verb infinitive = V-inf vagy V-basic) annyit tesz az angolban, és ez nagyon egyszerű, hogy a V1 alakhoz képest még azzal az -s igeraggal sem kell foglalkoznunk. Ilyenkor ugyanis a segédigét ragozzuk, itt most a lenni igét (lásd a kettes pontnál, mivel most jelen idő, de ha múlt időben van, akkor a "was"-"were" páros a "be" = lenni ige V2 alakja, és a "BEEN" a V3 - rendhagyó ige!)
3a) TERVEZETT jövő
We are going to travel to Africa next summer. Afrikába utazunk (a tervek szerint) nyáron.
Mi a különbség? Nincsenek megvásárolva a jegyek, lefixálva a programok! Tervezzük az utazást, majd e szerint kérjük ki a szabadságot, stb.
We were going to have a dinner together when we visited our parents in Paris. Mi közös vacsorát terveztünk, amikor Párizsba látogattunk a szüleinkhez. [múltban a látogatás, múltban a tervezett vacsora]
were = múlt időben történt, de az akkori pillanathoz képest jövőbeli és tervezett esemény volt. A vacsora-asztal nem volt lefoglalva, nem előrendeléses vacsora volt.
3b) VÁRHATÓan bekövetkező jövő
She is going to give a birth. Ő szülni fog. (Nagy a pocija, jól látható, nyilvánvalóan várható.)

4) Simple Future
(egyszerű jövő)
WILL + V-basic


Ismét az ige szótári alakjával találkozunk, mivel segédigénk van, azt ragoznánk, amit viszont az angol külön nem ragoz. Ezért fontos kitenni az alanyt meghatározó személyes névmást (én, te, ő).
4a) a beszéd PILLANATÁBAN DÖNTÖTT elhatározásra:
I will buy rolls. Veszek (Venni fogok) zsemlét. [most látom, hogy elfogyott, s épp boltba indulok]
4b) VÉLEMÉNY a jövőről
I think our team will win. Szerintem a mi csapatunk fog győzni. (Jól állunk, nem hiszem, hogy a hátralévő rövid időben ez nagyot változhat. Avagy: annyira sokat edzettünk, hogy biztosra vehetem, hogy nyerünk.)
4c)
- felajánlás (adok neked pénzt, csak add majd vissza)
- ígéret (vissza adom)
- jövőbeli tény (ma hétfő van, tutira holnap kedd lesz :D )

5) Future Continuous
(folyamatos jövő)
WILL + BE + V-ing


A folyamatos igeidőt az ige inges alakja mutatja. Az, hogy a BE előtt segédige van, annyit tesz, hogy nem kell a "be" ragozásával foglalkoznunk.
5a) Jövőben lezajló FOLYAMATOS esemény, cselekvés kifejezésére.
Tomorrow I will be swimming from 5 till 7 p.m. Holnap délután öttől hétig úszni fogok.
5b) Jövőbeni folyamatos cselekmény KIHANGSÚLYOZÁSÁRA
I will be working hard all next week. Egész jövő héten keményen fogok dolgozni. (Túlóra rendelve. :P )

6) Future Perfect


A középszintű nyelvvizsgához még a perfect (befejezett) jövő idő jön egyszerű és folyamatos változatban, és azt fejezi ki, hogy a jövőben egy adott pillanatra majd befejeződik egy cselekvés, esemény. A perfect (befejezett) igeidőt a HAVE + V3 adja. A V3 az utálatos rendhagyó igék táblázatának harmadik oszlopa, ami a hagyományos igeragozásnál azonos a V2 (vagyis a második oszlop) igealakjával. A folyamatos perfect igeidőnél a "be" (lenni) ige kapja a harmadik alakot, ezért az ige V-basic lesz (egyszerűben), vagy V-ing (folyamatosban).
6a) Simple Future Perfect = WILL + HAVE + V3
By Sunday evening I will have arrived home. Vasárnap estére haza fogok érkezni. (Ma kedd van.)
6b) Continuous Future Perfect = WILL + HAVE BEEN + V-ing
Tulajdonképpen: will + have + BE V3 (been) + V-ing
By next month I will have been working here for three years. Jövő hónapban lesz három éve, hogy itt dolgozom.

Ez összefoglalás volt, nem magolásra, hanem gyakorlásra való. Sok sikert!

Üdvi: Gréti

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése