2014. november 24., hétfő

Present - Perfect and Continuous Tense

Present Perfect Tense

A present (jelen) perfect (befejezett) tense (igeidő) eseménye a múltban kezdődött, és az
  • most is tart;
  • bár befejeződött, de hatással van a jelenre;
  • bár befejeződött, de annak ideje nem pontosan meghatározott (nincs konkrét időhatározó);
  • bár befejeződött, de egy olyan időszakban, ami még jelenleg is tart, ezért még lehet változás (ezen a héten, ebben az évben, reggel - ami angoléknál 13:00-ig tart -, ezen a napon, stb.).
Képzése: have/has + V3
V3 - az ige harmadik alakja. Igen, az, amit nem szívesen tanulnánk meg, és késleltetjük a bemagolását a rendhagyó igék esetében. Hát most eljött az idő a gyakorlására!
Nem rendhagyó igék esetében az egyszerű múlt idő (-(e)d) a harmadik alak is.

Tipikus határozószavai: since, for, ever, never.


Tehát: ha már megtörtént, és nincs is már folyamatban, sőt hatása sincs a jelenre, akkor
- present perfect, ha nincs konkrét időhatározó szó (pl. Catherine has written a letter.)
VISZONT
- simple past (egyszerű múlt), ha van időhatározó szó (pl. Catherine wrote a letter last night.)

ÁMDE
- ha a jelenre hatása van, akkor mégiscsak present perfect.
Pl. Catherine has written a letter last night, so (this is the cause why) she is very sleepy (now).

Present Perfect Continuous Tense


A befejezett jelen folyamatos (vagy progresszív) verzióját a fenti kitételek szerint alkalmazzuk. Ilyen esetben a cselekvés folyamatossága a hangsúlyos. Fontos emlékezni a stative (not-continuous, not dynamic) igékre, amik nem öltöznek ingbe!

Képzése: have/has BEEN (vagyis a "be" V3) + az ige ingben :) (-ing)

Pl. I have BEEN waitING for an hour but she still has not turned up.

Jellemző határozószói: since, for, all week, for days, lately, recently, over the last few months.

Simple vagy Continuous?

 Ha két present perfect igeidő van, a hosszabbik időtartamú cselekvés az ing-es (continuous) (have/has been + V-ing), a rövidebb present perfect simple (have/has + V3).
Pl.: I have not still decided. (rövidebb mozzanat: döntéshozatal) I have been thinking about it all day. (hosszabb: gondolkodni)

Hasonlóképp az ok-okozat összefüggéskor: az ok (következmény) a simple, az okozat (előzmény) a folyamatos.
Pl.: Gaby has lost (mint V3) a lot of weight. (okozat, következmény) She has not been (has + be V3-ban) eating (V-ing) enough. (ok, előzmény)
Pl. John has broken (mint V3) his leg. (következmény, okozat) I suppose (stative ige, nem lehet ing!) his been skiing again. (előzmény, ok)

-- o -- o -- o -- o -- o --

Szeretnél néhány gyakorlatot? Neeem? De én mutatok jó helyet!

Present Perfect Simple
Barátkozz a játékszabályokkal anyanyelvi angol segítséggel, majd az oldal alatti feladatsorokat csináld végig! Ne csalj! Ha hibázol, javítsd ki, és fordíts dupla figyelmet a kérdéses mondatokra legközelebb (és addig is)!

Present Perfect Continuous
Itt begyakorolhatod az olvasást (hogy szokja a füled), az oldal alján pedig két gyorstesztre is kínál linket!

Mélyebben a Present Perfect Continuous
Más oldalról, ahol előbb tanítják ezt, aztán az egyszerűt, szintén kimerítő gyakorlási lehetőséggel!

Simple or Continuous? TESTs
Egy öt tételes kérdéssor különböző jellegű feladatokkal. Nincs időlimit, úgyhogy tessék rágódni a helyes válaszokon!

A linkeken tovább böngészve más nyelvtani kérdésekben is elmélyülhetsz! Jó tanulást!

Üdvi: Gréti


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése