2014. május 29., csütörtök

English - Continuous tense (folyamatos igeidők)

A folyamatos (continuous vagy progressive) igeidő (tense) azt jelzi, hogy a cselekvés nem feltétlen egyetlen pillanatban, hanem egy időintervallumban történik: múltban (past), jelenben (present), avagy a jövőben (future), de legfeljebb eléri a következő igeidőt, de abba nem lép be. (Csak a múltban játszódik, max a mostig, vagy csak a jövőben, legkorábban ettől a pillanattól.) Az ige a "be + ing" formába öltözik: a "to be" (lenni, létige) ragozott alakja előzi meg az adott igeidőben, és -ing végződés kap.

Mindhárom folyamatos igeidő (múlt, jelen, jövő) lehet:
- egyszerű (simple),
- folyamatos (continuous),
- befejezett (perfect), vagy
- befejezett folyamatos (perfect continuous).

Most a folyamatos igeidőt nézzük meg.

Present ContinuousFolyamatos jelen


+ (állítás) Tudjátok: alany + to be + ige-ing, vagyis az ige első szótári alakja "-ing" végződéssel: V-ing.

Létige (lenni = to be):
I am, you are, he/she/it is
we are, you are, they are

- (tagadás) alany + to be + not + ige-ing.

to be + not:
I am not = I'm not
are not = aren't
is not = isn't

? (kérdés) to be + alany + ige-ing. = fordított szórend.

Mikor használjuk? Most.
- a beszéd pillanatában folyamatos cselekvésre a jelenben: They are doing the homework. (akár egy órán át is készül az a lecke, de ha most kukucskálsz be, éppen azzal foglalkoznak)
rendszeres cselekvés a jelenben, de érzelmi töltése van, a határozót megközöli a létige és az "inges ige": She is always laughing. (állandóan vigyorog, és ez bosszantja a beszélőt)
- egy időszakra jellemző cselekvés a jelenben: Carl is studying geography [nowadays]. (nem feltétlen ebben a pillanatban, de ebben a szemeszterben)
közeli jövő cselekvésének kifejezésére - arra utaló időhatározóval [lásd: simple future "más ruhában"]: I'm travelling Budapest as soon as possible. (For example: July 2015 - Intersteno typing world champion :) )

Az érzékelést, érzelmet, gondolkodást, akaratot, birtoklást kifejező igéket (see, love, know, want, have, stb.) általában nem használjuk folyamatos alakban, csak akkor, ha kifejezetten kiemeljük, hogy az most történik. [Mc Donald's "I loving it" - lehet, hogy csak addig szereti, amíg éppen beszaladt, meglátta, de ez - talán szándékosan - súlyosan hibás szlogen. Minden esetre a figyelmet felkeltette.]

Gyakori időhatározói:
now (most), at the moment (ebben a pillanatban), at present (jelenleg)


V1SimpleContinuous (progressive)
Folyamatos
PerfectPerfect Progressive
Present
Jelen
finisham/is/are finishing
(éppen) befejez

to be + not
have/has finishedhave/has been finishing
Pastfinishedwas/were finishinghad finishedhad been finishing
Futurewill finishwill be finishingwill have finishedwill have been finishing


Példasor:

? Am I running the half marathon right now?
- I'm not running the half marathon presently.
+ I am running the marathon right now.

? Are you eating breakfast at the moment?
- You aren't eating breakfast now.
+ You are eating lunch at the moment.

? Is he/she watching the television actually?
- He/She isn't watching the television just now.
+ He/She is watching a movie actually.

? Are we walking on the street of Bukarest? [forget, remember = gondolkodás!]
- We aren't walking in Bukarest now.
+ We are walking in Budapest now.

? Are you learning spanish in this semester?
- You aren't learning spanish.
+ You're learning english in this semester.

? Are they cooking soup tomorrow afternoon?
- They aren't cooking soup.
+ They are cooking only chicken with noodle tomorrow afternoon.

Past continuousFolyamatos múlt


+ (állítás) alany + to be egyszerű múltban + ige-ing  alakja, vagyis a létige V2 és az ige "ing"-ben.

Létige (lenni = to be) V2:
I was, you were, he/she/it was,
we were, you were, they were

- (tagadás) alany + to be + not + ige-ing. Az egyszerű jelen (simple present) tagadását a do segédigével végezzük (a segédigét tagadjuk). Ennek a múlt ideje a did, és itt is a segédigét tagadjuk, s az ige alapállásban van.

to be V2 + not:
was not = wasn't
were not = weren't

? (kérdés) to be V2 + alany + ige-ing

Mikor használjuk? Múltra.
folyamatos cselekvés a múlt egy adott időpontjában: We were cleaning the house at this time yesterday. (mostanáig pucoltunk, most már szép tiszta minden, jöhet a pihenés)
- folyamatos, elhúzódó eset a múltban: It was raining all day yesterday.
- szokásos, de irritáló, vagy megdöbbenést okozó cselekvés kifejezésére a múltban - ilyenkor a határozó a "be" és az "inges ige" közé esik: She was constantly complaining. (folyamatosan csak panaszkodik, igazán szokása, de nem úgy, mint a reggeli felkelés, ami érkezik, történik és pont, hanem megállás nélküli habitussal) 
- két múltbeli sztori közül a tartósabb cselekvés kifejezésére [a megszakított eseményre]: While we were having the picnic, it started to rain. (megszakított esemény: picnic = folyamatos múlt; megszakító esemény: eső = egyszerű múlt)
- több, egymással párhuzamosan és folyamatosan történő múltbeli esemény kifejezésére: I was studying, while she was making our dinner.

Gyakori időhatározói:
all (the) morning, all day, from ... to ..., while, in the meantime, constantly, always, 


V2
didn't+V1
SimpleContinuous (progressive)
Folyamatos
PerfectPerfect Progressive
Presentfinisham/is/are finishinghave/has finishedhave/has been finishing
Past
Múlt
finished
was/were finishing
befejezte
(hosszas teendőit)


to be + not + V-ing
had finishedhad been finishing
Futurewill finishwill be finishingwill have finished
will have been finishing


Példasor:

? Was I running the maraton one week?
- I wasn't running the maraton one whole week.
+ I was running the marathon yesterday afternoon.

? Were you eating lunch last hour?
- You weren't eating lunch last hour.
+ You were eating lunch when I saw you.

? Was he/she watching this movie at all yesterday?
- He/She wasn't watching this movie at all day.
+ He/She was watching this movie while parents were having a dinner.

? Were we walking in Budapest at Midnight?
- We weren't walking at Midnight.
+ We were sleeping at Midnight.

? What were you learning, while we were studying spanish?
- You weren't learning also spanish.
+ You were learning english, while we were studying spanish.

? What were they cooking, when we arrived there?
- They weren't cooking our lunch.
+ They were cooking our dinner, when we arrived there.


The future continuous comes as soon as possible. (after my exams)


Üdvi: Gréti


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése