2014. május 28., szerda

English - Simple tense (egyszerű igeidők)

Az egyszerű (simple) igeidő (tense) azt jelzi, hogy a cselekvés mikor történik: múltban (past), jelenben (present), avagy a jövőben (future) esedékes.

Mindhárom időintervallum (múlt, jelen, jövő) lehet:
- egyszerű (simple),
- folyamatos (continuous),
- befejezett (perfect), vagy
- befejezett folyamatos (perfect continuous).
[A continuous helyett néhány nyelvkönyv a progressive kifejezést használja.]

Most az egyszerű igeidőt nézzük meg.

Simple present
Egyszerű jelen


+ (állítás) Tudjátok: alany + ige, ami E/3-nál (ő) -(e)s személyragot kap [az "e" segédhang], a többinél semmit. Ez az ige első szótári alakja: V1 - egyszerű zsebszótárakban csak ez az alak van. Tehát: fókusz az egyes szám harmadik személyre, és nem lesz baj!

Létige (lenni = to be):
I am, you are, he/she/it is
we are, you are, they are

- (tagadás) alany + don't, illetve E/3-nál (ő) doesn't + ige. A "do" itt nem a do (tenni, csinálni) ige, hanem segédige, ezt ragozzuk [E/3-nál az "-(e)s"], nem az igét. A segédige tagadáskor az "alany + ige" közé beékelődik = normál szórend.

? (kérdés) do/does + alany + ige. A "do" segédige az "alany + ige" elé kerül, vagyis a tagadó szórendhez képest az alannyal helyet cserél = fordított szórend.

Mikor használjuk? Most.
- egyszeri, pillanatnyi cselekvés a jelenben: The teacher comes in. (most jön be, és nem járkál ide-oda.)
- szokásos, ismétlődő cselekvés a jelenben: My husband usually comes home at 7 pm. (általában, rendszerint)
- az alanyra jellemző cselekvés a jelenben: I like typing very much. (Nemcsak momentán, hanem már-már megrögzötten, hobbi szinten is.)
- általános igazságok kifejezésére: The sun rises in the east. (no komment)

Gyakori időhatározói, amelyek segítenek a beazonosításban:
always (mindig), usually (általában), often (gyakran), sometimes (néha), every day (minden nap), twice a week (heti kétszer), generally (általános/ság/ban), frequently (gyakran, gyakorian), regularly (rendszeresen), seldom (ritkán), rarely (ritkán)


V1Simple
Egyszerű
ProgressivePerfectPerfect Progressive
Present
Jelen
finish
befejez


don't
doesn't
am/is/are finishinghave/has finishedhave/has been finishing
Pastfinishedwas/were finishinghad finishedhad been finishing
Futurewill finishwill be finishingwill have finishedwill have been finishing


Példasor:

? Do I run the marathon four times a year?
- I don't run the marathon four times a year.
+ I run the marathon twice a year.

? Do you eat lunch at home?
- You don't eat lunch at home.
+ You eat lunch in the office.

? Does he/she watch a movie twice a week?
- He/She doesn't watch a movie twice a week.
+ He/She watches a movie once a week.

? Do we forget it?
- We don't forget it.
+ We remember it.

? Do you learn spanish?
- You don't learn spanish.
+ You learn english.

? Do they cook the supper every night?
- They don't cook the supper every night.
+ They cook the supper every afternoon.

Simple past 

Egyszerű múlt


+ (állítás) alany + ige egyszerű múlt alakja, ami általában -(e)d [az "e" segédhang], de számtalan rendhagyó ige (irregular verbs) van, amit úgyis külön meg kell tanulni. Ez az ige második szótári alakja: V2 - mikor a rendhagyó igék három alakját magoljuk, ez a középső változat.

Létige (lenni = to be):
I was, you were, he/she/it was,
we were, you were, they were

- (tagadás) alany + didn't + ige. Az egyszerű jelen (simple present) tagadását a do segédigével végezzük (a segédigét tagadjuk). Ennek a múlt ideje a did, és itt is a segédigét tagadjuk, s az ige alapállásban van.

? (kérdés) did + alany + ige

Mikor használjuk? Múltra.
egyszeri, pillanatnyi cselekvés a múltban: They returned home.
szokásos, ismétlődő cselekvés a múltban: My grandparents went to church on Sundays. (rendszeresen vasárnaponként mentek = jártak)

Gyakori időhatározói:
already, yesterday (tegnap), last night (múlt éjjel), two hours ago (két órával ezelőtt), one day (egy napon), the other day (más nap), once (egyszer); once upon a time ("egyszer volt, hol nem volt")


V2
didn't+V1
Simple
Egyszerű
ProgressivePerfectPerfect Progressive
Presentfinisham/is/are finishinghave/has finishedhave/has been finishing
Past
Múlt
finished
befejezte

didn't finish
was/were finishinghad finishedhad been finishing
Futurewill finishwill be finishingwill have finished
will have been finishing


Példasor:

? Did I run the maraton last two year?
- I didn't run the maraton last two year.
+ I ran the marathon last year.

? Did you eat lunch half hour ago?
- You didn't eat lunch half hour ago.
+ You ate lunch one hour ago.

? Did he/she watch three movies yesterday?
- He/She didn't watch three movies yesterday.
+ He/She watched one movie yesterday.

? Did we forget it?
- We didn't forget it.
+ We remembered it.

? Did you learn spanish the last two years?
- You didn't learn spanish last two years.
+ You learned english the last two years.

? Did they cook our lunch?
- They didn't cook our lunch.
+ They cooked our dinner.

Simple futureEgyszerű jövő


+ (állítás) Tudjátok: alany + will/shall + ige V1 alakja (lásd: egyszerű jelen); will = lesz; shall = kell

- (tagadás) alany + won't / shan't + ige; will + not = won't; shall + not = shan't

? (kérdés) will/shall + alany + igealakja; rövidített alakjai: 'll (aposztróf és a két "l" betű a végéről)

Mikor használjuk? Jövőre.
egyszeri, pillanatnyi cselekvés a jövőben: I will/shall meet him on Saturday. (majd szombaton, de most még pl. kedd van)
szokásos, ismétlődő cselekvés a jövőben: They will visit us every month. (rendszeresen fognak látogatni, azt ígérték legalábbis)

Gyakori időhatározói:
then (majd), tomorrow afternoon (holnap délután), the day after tomorrow (holnap után), on Monday (hétfőn), soon (hamarosan), next week (jövő héten), in two hours (két órán belül), in the -near- future (a -közeli- jövőben)

V1Simple
Egyszerű
ProgressivePerfectPerfect Progressive
Presentfinisham/is/are finishinghave/has finishedhave/has been finishing
Pastfinishedwas/were finishinghad finishedhad been finishing
Future
Jövő
will finish
majd befejezi (vége lesz)


won't/shan't
finish
will be finishingwill have finished
will have been finishingPéldasor:

? Will I run the marathon next year?
- I won't run the marathon next year.
+ I will run the half marathon next year.

? Will you eat lunch in ten minutes?
- You won't eat lunch in ten minutes.
+ You will eat lunch in one hour.

? Will he/she watch a movie on Wednesday evening?
- He/She won't watch a movie on Wednesday evening.
+ He/She will watch a movie on Friday evening.

? Will we forget it?
- We won't forget it.
+ We will remember it.

? Will you learn russian the next semester?
- You won't learn russian the next semester.
+ You will learn english the next semester.

? Will they cook soup at the weekend?
- They won't cook soup at the weekend.
+ They will cook also dinner at the weekend.

Jövő idő más ruhában

a) Az alábbi kötőszavakat jelen idejű igével párosítva szintén jövendőbeli eseményt fogalmazhatunk meg, utánuk a will/shall segédige NEM következhet:

after (után), before (mielőtt), as soon as (amint), till (míg), until (amíg, -ig),
as
 (amíg), when (amikor), while (amíg), if (ha)

Magyarban is használunk ilyesmit: Gábor házat épít. Ha (IF) készen lesz, odaköltözik. (= oda FOG költözni)

b) "to be going to V1"
Előre eltervezett, előkészületekkel járó cselekvésre: I have bought a lot of bricks. I'm going to build a house.
Előre látható, közeli esemény bekövetkezésére: Look at those black clouds. It's going to rain.

c) "to be to V1" Küszöbön álló, előre várható jövő idejű cselekvésre: The Prime Minister is to visit our country next week.


Üdvi: Gréti


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése