2014. május 26., hétfő

IFO English words VI

6. lecke szavai

előny - advantage
hátrány - disadvantage
szerződés - contract
fizetés / fizetség - pay
hajótársaság - cruise line

alkalmazni / munkát adni valakinek - employ; hire
alkalmas / hozzáértő - capable; competent
megbízható - reliable; dependable
pontosan (időben) - punctually
könnyen barátkozó / társaságkedvelő - sociable; outgoing

felelősségteljes - responsible
lebegni - float
üdülőhely - resort
tucat - dozen
fedélzet - deck

a fedélzeten - on board; aboard
nyugdíjas - retired
pályamódosító (ember) career changer
tapasztalat - experience
vendéglátás - hospitality

szórakozás - entertainment
gyermekgondozás - child-care
értékesítés - sales
ügyfélkapcsolatok - customer relations
pénzügy - finance

hozzáállás / viszonyulás - attitude
utas - passenger
számos / több - several
érdekelni - interest
összehasonlítani - compare

képesítés / végzettség - qualification
kötelesség - duty
hozzáadni / hozzátenni - add
idegen nyelv - foreign language
cél / megcélozni - target

tehetség - talent
készség - skill
hozzájárulni valamihez - contribute to
a parton / a szárazföldön - ashore
költség / kiadás - expense

benne foglaltatik - be included
teljes / átfogó / mindenre kiterjedő - overall
nézőpont / szemszög / vonatkozás - aspect
jólét - welfare
legénység - crew

főtiszt / magas(abb) rangú tiszt - senior officer
jelent valakinek = neki tartozik beszámolni - report to somebody
egy bizonyos / egyedi / egy adott - particular
működés - operation
alá-fölé rendeltségi viszony - hierarchy

vízi út / hajózás - voyage
annak ellenére hogy / bár - although
arány - ratio
fő / vezető - chief
segéd / másod / al - deputy

villanyszerelő - electrician
hajós / matróz - seaman
rang - rank
hajókonyha - galley
főpincér - maitre d'

fő recepciós - purser
alvállalkozói szerződés - concession
anyagilag megengedhető / elérhető - affordable
formai kötöttség / külsőség - formality
tömeg ... / tömeges méretű - mass

utazásszervező - tour operator
választék - choice
kabinablak - porthole
hálóhely ("priccs") - berth
emeletes ágy (kabinban, fülkében) - Pullman berth

dohányzóasztal - coffee table
függöny - curtain
létra - ladder
fiók - drawer
átalakítható - convertible

pipereasztal / öltözőasztal - vanity table
belső udvar / terasz - patio
hokedli - stool
tat / hátsó fedélzet - aft
hajóorr / első fedélzet - fore

emlékeztetni / eszébe juttatni - remind
beszállókártya - boarding pass
tengeribetegség - sea-sickness
tabletta, pirula - pill
vészkijárat - emergency exit

különbözik, eltér - differ
cél(kitűzés) - objective
konkrét, jellegzetes, sajátos - specific
a témához kapcsolódó, odaillő - relevant
pontosan [nem mint időben] - exactly

megpályázni egy állást - apply for a job
tiszta, világos, érthető - clear
személyi adatok - personal details
valaminek a teteján - at the top of something
rend, rendelés, parancs; itt: sorrend - order

időrendbeni sorrend - chronological order
fordított, ellentétes - reverse
fordított időrendben - in reverse chronological order
avégett / azzal a céllal, hogy... - so that...
helyesírás - spelling

(jó) benyomást tenni valakire - impress somebody
munkaadó, munkáltató - employer
hangsúlyozni, kiemelni - emphasise
képesség, tehetség, adottság - ability
említeni, megemlíteni - mention

önkéntes munka - voluntary work
összefoglal, lezár (gondolatot) - conclude
emlékeztetni - remind
fejleszteni, javítani, tökéletesíteni - improve
üresedés; itt: álláshelyre - vacancy

a vízre bocsátani, kilőni (pl. rakétát) - launch
esedékes - due
elkötelezett valami iránt - be committed to something
elbeszélgetés / állásinterjú - interview
részt venni valamin - attend something

humán erőforrás igazgató / vezető - human resources manager
rendelkezésre állni valamilyen célból - be available for something


Üdvi: Gréti


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése